פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

חלק שלישי – הארי פוטר וצללי המוות

פרק 38: החטא הבסיסי

פרק 39: להעמיד פני חכם, חלק א'

פרק 40: להעמיד פני חכם, חלק ב'

פרק 41: מעקף חזיתי

פרק 42: אומץ

פרק 43: הומניזם, חלק א'

פרק 44: הומניזם, חלק ב'

פרק 45: הומניזם, חלק ג'

פרק 46: הומניזם, חלק ד'

פרק 47: אֲנָשִׁיּוּת

פרק 48: עדיפויות תועלתניות

פרק 49: מידע מוקדם

פרק 50: אגוצנטריות

פרק 51: כותרת צונזרה, חלק א'

פרק 52: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ב'

פרק 53: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ג'

פרק 54: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ד'

פרק 55: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק ה'

פרק 56: ניסוי הכלא של סטנפורד, אופטימיזציה תחת אילוצים, חלק ו'

פרק 57: ניסוי הכלא של סטנפורד, אופטימיזציה תחת אילוצים, חלק ז'

פרק 58: ניסוי הכלא של סטנפורד, אופטימיזציה תחת אילוצים, חלק ח'

פרק 59: ניסוי הכלא של סטנפורד, סקרנות, חלק ט'

פרק 60: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק י'

פרק 61: ניסוי הכלא של סטנפורד, חלק י"א

פרק 62: ניסוי הכלא של סטנפורד, אחרון

פרק 63: ניסוי הכלא של סטנפורד, אחרית הדבר

פרק 64: פרק בונוס 4, יקומים מקבילים נוספים פרק זה אינו חלק מהעלילה