פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

מצחף כוכב הצִפחה

מצחף כוכב הצִפחה (Slate Star Codex) הוא בלוג של סקוט אלכסנדר מקהילת הרציונליות הבינלאומית.

הוא כותב על חינוך, מדע, רפואה, כלכלה, תרבות דיון, עתיד האנושות, ועוד.

פוסטים מתורגמים:

  •  הרהורים על מולך – על כלכלה והעתיד, מומלץ לבעלי דעות חזקות על קפיטליזם.
  • טעות או עימות – פתיח לסדרת מאמרים על דיון בריא עם אנשים שאנחנו ממש לא מסכימים איתם.

טיוטות – נשמח לעזרה לשפר את התרגומים האלו לפני שנפרסם אותם בצורה מסודרת:

הצעות לפוסטים הבאים לתרגם ודיונים לגבי הפוסטים:

בקבוצת הפייסבוק