פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

פאנפיקים והרחבות

הרחבות:

פרק בונוס: פוסט של המחבר על מקורם של מחוללי הזמן

פאנפיקים:

יצירות מעריצים מתורגמות או מקוריות מהקהילה

הארי פוטר וה־Philosopher's Zombie

רגרסיה לא לינארית

המשך לסיפור, נכתב ע"י ישראל כהן