פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

first

Do you sometimes notice when posts are much longer than they need to be? That's so annoying

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.