פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

Everybody is analytical

Except for a few exceptions who are probably not reading this blog, most people consider themselves analytical: They think, understand, analyze, find causality in events, and so on.
I claim it's mostly hindsight bias, and even worse: Your brain is being analytical instead of being productive.
Are you analytical about what to be analytical about?
Or did you convince yourself that analyzing things is useful as-of itself (due to consistency of course) ?

One thought on “Everybody is analytical

  1. Pingback: Deciding fast and slow #1: Deciding slow | Potato Ninja

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.