פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

הארי פוטר והשיטה הרציונלית – פרק 99 – תפקידים, אחרית הדבר


פרק 99

תפקידים, אחרית דבר

עשרה ימים לאחר מכן, החד־קרן המת הראשון נמצא ביער האסור.


המשיכו לפרק 100 – אמצעי זהירות, חלק א'