פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

הבלוג

לאחרונה התחלתי לכתוב בלוג בנושא תכנות, רציונליות, ופיתוח אישי. זה לא בלוג מקצועי, אני כותב בשביל הכיף, והוא באנגלית. תוכלו לקרוא את הפוסטים כאן

Scroll Up
רציונליות ישראל