פונט: | גודל כתב: - 14 + | רוחב: - 100% + | רווח בין השורות: - 1.5 + | יישור לשני הצדדים

הבלוג

לאחרונה התחלתי לכתוב בלוג בנושא תכנות, רציונליות, ופיתוח אישי. זה לא בלוג מקצועי, אני כותב בשביל הכיף, והוא באנגלית. תוכלו לקרוא את הפוסטים כאן